Cửu Thiên Huyền Đế Quyết, Jiu Tian Xuan Di Jue, The Success Of Empyrean Xuan Emperor

Tương truyền Huyền Đế tạo ra Cửu Thiên Huyền Đế Quyết, trở thành võ đạo Nguyên Đầu. Hậu thế của võ đạo bắt nguồn từ đó. Cố lão tương truyền, người của Đắc Cửu Thiên Huyền Đế Quyết trở thành vị Huyền Đế thứ hai. Đương thời Nhân tộc, Thiên Yêu tộc, Cửu Dương Bá Đao tộc hình thành 3 thế lực đối địch nhau. Các chủng tộc nhỏ phải phụ thuộc vào ba chủng tộc lớn để tồn tại. Nhưng, nhân tộc hoàng kim Võ Thần Thôi lão, thế gian thịnh truyền, đa tắc thập niên bát tài, thiếu tắc tam niên ngũ tải, tựu hội lão thế. Cho nên, giới huyền võ yên bình, ám triều thông động.

Phát hành: 16.08.2021
Số tập: 205/?? Tập
Thời lượng: Đang cập nhật
Chất lượng: Full HD
Server VIP Server Nhanh Server Dự Phòng
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033
 • 034
 • 035
 • 036
 • 037
 • 038
 • 039
 • 040
 • 041
 • 042
 • 043
 • 044
 • 045
 • 046
 • 047
 • 048
 • 049
 • 050
 • 051
 • 052
 • 053
 • 054
 • 055
 • 056
 • 057
 • 058
 • 059
 • 060
 • 061
 • 062
 • 063
 • 064
 • 065
 • 066
 • 067
 • 068
 • 069
 • 070
 • 071
 • 072
 • 073
 • 074
 • 075
 • 076
 • 077
 • 078
 • 079
 • 080
 • 081
 • 082
 • 083
 • 084
 • 085
 • 086
 • 087
 • 088
 • 089
 • 090
 • 091
 • 092
 • 093
 • 094
 • 095
 • 096
 • 097
 • 098
 • 099
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033
 • 034
 • 035
 • 036
 • 037
 • 038
 • 039
 • 040
 • 041
 • 042
 • 043
 • 044
 • 045
 • 046
 • 047
 • 048
 • 049
 • 050
 • 051
 • 052
 • 053
 • 054
 • 055
 • 056
 • 057
 • 058
 • 059
 • 060
 • 061
 • 062
 • 063
 • 064
 • 065
 • 066
 • 067
 • 068
 • 069
 • 070
 • 071
 • 072
 • 073
 • 074
 • 075
 • 076
 • 077
 • 078
 • 079
 • 080
 • 081
 • 082
 • 083
 • 084
 • 085
 • 086
 • 087
 • 088
 • 089
 • 090
 • 091
 • 092
 • 093
 • 094
 • 095
 • 096
 • 097
 • 098
 • 099
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205

Chọn Server NC hoặc Server KK để xem Anime full HD không quảng cáo.

Chọn Server OP để xem, nếu mạng bị yếu, giật lag.

Chọn Server HY để xem, nếu phim bị lỗi bạn nhé! 💖

 • Tham gia và theo dõi Group phim AniTOKU.net Tại đây.
 • Sử dụng trình duyệt Cốc Cốc để xem phim Full HD không bị quảng cáo bạn nhé ♥
 • Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021)
  Bookmark

  Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021)

  Keywords: Xem Phim Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) Vietsub, Xem Phim Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) thuyết minh, Xem Phim Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) Vietsub Online, Xem Phim Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) Full Vietsub, Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) bản đẹp, Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) trọn bộ, Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) Vuighe, Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) Anime47, Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) Youtube, Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) FPTplay, Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) Animehay, Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) bilibili, Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) Animevietsub, Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) Pops, Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) Animetvn, Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) Ani4u, Xem Anime Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) Vietsub, Xem Anime Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) thuyết minh, Xem Anime Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) Vietsub Online, Xem Anime Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) Full Vietsub, Xem Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) Vietsub, Xem Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) thuyết minh, Xem Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) Vietsub Online, Xem Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) Full Vietsub, Phim Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021), Anime Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021), Watch online Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021), Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) Streaming, Stream online Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021), Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) English sub, Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) English subtitle.

  Comments

  Facebook Google
  CHÚ Ý
 • Yêu cầu phim hoặc báo lỗi xin liên hệ facebook.
 • Tất cả nội dung và dữ liệu trên site đều được re-upload và sưu tầm trên internet.
 • Phim đề cử